Le Chateau โซนปราสาท ได้ถูกเนรมิตสร้างขึ้นให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสบรรยากาศสไตล์ยุโรป ซึ่งบริเวณชั้นล่างของปราสาทได้ถูกเนรมิต ให้เป็นโซนของฝากและของที่ระลึก มากมายไปด้วยขนมต่างๆนานาชนิด ของที่ระลึกที่สวยงาม อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของร้านกาแฟแบรนด์อิลลี่ Illy เป็นกาแฟนำเข้าจากประเทศอิตาลี่และยังมีขนมของว่างจำหน่าย ให้ทุกท่านได้ดื่มกาแฟทานขนมภายในบรรยากาศของปราสาทบรรยากาศสไตล์ยุโรปอีกด้วย